מרכז מידע אמנה

צור קשר

*
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

פרץ דוחה מסיבות פוליטיות בקשת צה"ל להקים בסיס קבע בשא-נור
הגדל

לפני למעלה משנה, במקביל לחורבן גוש-קטיף, החריבה מדינת ישראל עוד ארבעה יישובים בצפון השומרון. טעות: חמישה יישובים חרבו. צה"ל פינה והחריב מתקן שנחשב ל"יישוב החמישי" באיזור: מיפקדת החטיבה המרחבית דותן, ששכנה בדרומו של עמק דותן, שהועתקה לבסיס חדש בעין-שמר. מאז הנסיגה מצפון השומרון, אין לצה"ל שום בסיס של קבעבמקום.

אבל אירגוני הטרור לא ממש התרשמו מ"פרץ השלום" הישראלי, והמשיכו בניסיונות לייצא פיגועים לשטח ישראל, גם מצפון השומרון. כוחות צה"ל והשב"כ מצאו עצמם מהר מאד בפעילות שוטפת בכל המרחב שבין שכם לג'נין, האיזור שצה"ל "פינה" לכאורה – אבל הפעם כשהם תלושים ומנותקים מבסיס קבוע. מפקד חטיבת מנשה אל"מ הרצי הלוי התלונן לא פעם כי חייליו מתקשיםלפעול בהעדר בסיס קבע באיזור ממנו יוכלו לצאת ואליו ישובו אחרי הפעילות. בפיקודהמרכז הבינו כי הלחימה בטרור מחייבת הקמת בסיס צבאי של קבע במקום.

כך עלה הרעיון להקים מחדש בסיס קבע באיזור, ואפילו נקבע לו מקום: המשטרה הבריטית הישנה של שא-נור. במקום הזה, למי ששכח, שכן אחד מארבעת היישובים שנהרסו.

בתחילת השנה היהודית סיירו קצינים מפיקוד המרכז בשא-נור, כדי לבחון אתהאפשרות להקמת בסיס במקום. בסיור התברר שמבנה המשטרה הבריטית, המבנה היחיד שנותר בשא-נורהרוס כולו. אחרי חורבן היישוב פלשו ערביי הסביבה למבנה ועקרו כל דבר שיכלו לעקור, כולל חלונות ומשקופים.

בפיקוד המרכז הוכנו תוכניות להקמת הבסיס ולשיפוץ המבנה, אולםאלו מתעכבות בדרגים של הרמטכ"ל ושר-הביטחון. התברר ששיקוליהם של השר והרמטכ"ל פוליטיים: מהלך כזה יוכיח אתחוסר ההיגיון שהיה בהחרבת יישובי צפון-השומרון, בהן שא-נור.השניים, האחד שביצע את העקירה והשני שתמך בה בכל ליבו, חוששים מהצורך להתמודד עםהטענה, מדוע בכלל נהרסו היישובים אם צה"ל ממילא זקוק להם כבסיסי קבע.

בנוסף, חוות דעת משפטית שנמסרה לאלוף פיקוד המרכז יאיר נווה קובעת, כי לא ניתן להקים בסיס של קבע בשא-נור לצורך הלחימה בטרור, כיוון שהדבר נוגד את החלטת הממשלה על "ההתנתקות", זאת למרות שבצפון השומרון, בניגוד לרצועת עזה, לא חל שום שינוי במעמד השטח, ושטחי Cשל הסכם אוסלו, שבהם מותר לישראל להקים מבני קבע.

מסמך ששלח עוזר היועץ המשפטי לאיו"ש לאלוף פיקוד המרכז ומינהל-האזרחי, קובע כי הקמת בסיס קבע בשא-נור מחייבת החלטת ממשלה.

"תכנית ההתנתקות כשלעצמה אינה כוללת קביעות ברורות בעניין מעמדו העתידי של השטח המפונה בצפון השומרון ובעניין חלוקת האחריות הבטחונית והאזרחית בשטח" - כותב סרן רוני ציגלר, בשם היועץ המשפטי של יהודה ושומרון - "למיטב ידיעתנו, בסמוך לפני מועד ביצוע תכנית ההתנתקות, התקבלה בקבינט המדיני בטחוני החלטה לפיה לא יחול שינוי במעמד השטח המפונה בצפון השומרון. עם זאת, בהחלטה לא הובהר מה תהיה חלוקת הסמכויות המדויקות שתשרור בפועל בשטח, לאחר יישום תכנית ההתנתקות".

מסקנתו של עוזר היועץ המשפטי: "החלטת הממשלה קובעת, כי לא תיוותר בשטח המפונה נוכחות ישראלית קבועה. מעמד השטח, מבחינה משפטית, לא התשנה וההסכמים בין ישראל לבין אש"ף עודם חלים.משמעות הדבר הוא שהשטח המופנה נותר במעמד שטח "C” בו האחריות להפעלת סמכויות ביטחוניות נותר בידי ישראל.

"עולה אפוא, כי כניסת חיילי צה"ל לשטח המפונה מותרת על פי החוק והצו, ככל שהדבר נעשה לשם מילוי תפקידם. כמו כן, הסמכויות הביטחוניות שהיו נתונות לצה"ל בשטח המפונה נותרו בעינן. "יחד עם זאת, נוכחות קבועה בשטח (דוגמת הקמת מחנה צבאי), אינה עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה. לאור האמור, אנו סבורים כי עובר לבחינה הפרטנית של הצורך הצבאי בהקמת המחנה הצבאי, מן ההכרח לקבל את אישור הממשלה להקמת המוצב".

ישנה איפוא דרך להקים בסיס בשא-נור – שהממשלה תתכנס ותחליט על כך. בממשלת אולמרט, הסיכוי שזה יקרה נמוך ביותר, גם אם הדבר מקשה ביותר על פעילות סיכול הפיגועים של צה"ל.

 

עבור לתוכן העמוד