מרכז מידע אמנה

צור קשר

*
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

חנק היישובים של אולמרט חמור משהיה בממשלת רבין
הגדל

זוהי גזרת חנק על ההתיישבות היהודית ביו"ש, שכמוה לא היתה אפילו בימי רבין – כך אומרים ביישובי יהודה ושומרון, בעקבות החלטת שר-השיכון לאסור על פעילות החטיבה להתיישבות ביו"ש.

ב-30 בדצמבר, על סיפה של השנה האזרחית החדשה, שלח ראש הממשלה, אהוד אולמרט, מכתב לשרי הביטחון, הבינוי והשיכוןוהחקלאות, ובו הנחיה להעביר לאישור שר הביטחון וראש הממשלה כל תכנית להתיישבות יהודית באזוריהודה ושומרון.בהנחיית ראש הממשלה נאמר כי "הקמה, בנייה חדשה, הרחבה, הוצאת מכרז לאיכלוס, הפקעתקרקע, וכיוצא באלה פעולות הנוגעות להתיישבות הישראלית באיזור, לא תקודמנה ולא תבוצענהמבלי שהתבקש וניתן על כך מראש אישור שר הביטחון וראש הממשלה. אישור כאמור יכולשיהיה פרטני או למספר מקרים".

 

ברק החמיר את ההקפאה

 

שר-הביטחון אהוד ברק הורה להחמיר את הקפאת הבניה ביהודה ושומרון מעבר להנחיית ראש-הממשלה, וקבע כי זו תחול על כל תוכנית ביו"ש ולו הקטנה ביותר, כולל בתים פרטיים. כל תוכנית כזו חייבת אישורו של שר-הביטחון בעצמו.

כך עולה ממכתב ששלח ראש-המטה שלו תא"ל מיכאל הרצוג לכל הגורמים הצבאיים המעורבים בנושא, בהם עוזר שר-הביטחון לענייני התיישבות איתן ברושי, תיאום הפעולות בשטחים, מנכ"ל משרד-הביטחון, היועץ המשפטי של משרד-הביטחון, ועוד.

במכתב מפורט מכט' טבת, ה-7 בינואר, כותב הרצוג כי "בהמשך למכתב זה (של ראש-הממשלה – ח.ה.) מנחה שר הביטחון להקפיד להביא לאישורו, כל גורם בתחום אחריותו: קידום הליכים ואישור תוכניות אזרחיות באיו"ש; צווי תפיסה והפקעת קרקע – הוצאה, פירסום ומימוש בשטח; קידום הליכי סקר והכרזה על אדמות מדינה; אישרור תוכניות בניה שאושרו בעבר וממתינות למימוש בדגש על פירסום לתוקף, שיווק ובניה; ופעילות הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש, כולל חידוש וחתימת חוזים והקצאת קרקע לרשויות מקומיות או לגורמי התיישבות.

"כמו כן מנחה שר הביטחון להקפיד על אכיפת החוק באיו"ש ולנצל במהירות וביעילות את הכלים המשפטיים העומדים לרשות המדינה".

מדובר בהנחיה חמורה יותר מזו של אולמרט. יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין, אומר כי מדובר בגזירה דרקונית שמקפיאה "הכל מכל כל". "מדובר בהחמרה של גזירות ההקפאה של אולמרט" – אומר דיין – "כי משמעות המכתב היא שכל תוכנית, ואפילו הקטנה ביותר, אפילו בניית בית אחד, דורשת אישור של שר-הביטחון אישית. בהנחה ששר-הביטחון לא יישב לאשר כל בית ביו"ש, מדובר למעשה בהקפאה מוחלטת שלא תאפשר שום מהלך. מדובר בגזירה שלא היתה כמוה מאז המנדט הבריטי".

 

כל גן ילדים יצטרך אישור של אולמרט

 

גם שר החקלאות, שלום שמחון, קרא את מכתבו של אולמרט, ונקט יוזמה משלו, על פי פרשנותו שלו למכתב. למחרת, ביומה האחרון של שנת 2007, הוא שיגר מכתב למנכ"ל החטיבה להתיישבות, עופרלאופמן, ולאחר שציטט את מכתבו של אולמרט אליו הוא כתב כי "לאור האמור בהנחיית ראש הממשלה, לפני ביצוע או קידום כל פעולה מן הפעולות המנויות בהנחיה, יש להעביר ללשכתו בקשה המפרטת באופן מלא את פרטי הפעולה המבוקשת, מיקומה, היקפה, הסטטוס החוקי הרלוונטי (הקצאת קרקע, מצב סטטוטורי וכיו"ב), היבטים תקציביים וכיוצא בזה, וזאת לצורך העברתה לקבלת אישור שר הביטחון וראש הממשלה". הביטוי "וכיוצא בזה" שמופיע גם במכתב של אולמרט וגם במכתב של שמחון, הוא בעצם אמירה ברורה לדרגים שמתחתם, הפקידות הממשלתית: אם שכחתי משהו, אתם כבר תדעו מה עוד צריך לעצור בלי שאמרתי במפורש.

משמעות ההחלטה היא שהסמכויות שהיו בידי החטיבה להתיישבות בהתיישבות הכפרית ביו"ש – רוב היישובים הקהילתיים - הופקעו על ידי הממשלה. החטיבה להתיישבות פועלת ביישובי יש"ע מאז שנת 67. היא מלווה את היישובים בקליטה, עוסקת בתיכנון שטחים ציבוריים ושטחים של תוכניות מיתאר מפורטות. כל מכרז של פיתוח ציבורי עובר דרך החטיבה להתיישבות. אם משרד החינוך רוצה לבנות גן ילדים חדש באחד היישובים, החטיבה להתיישבות מכינה לו את השטח לבניה. ללא הכשרה כזו, שום מבנה ציבור לא יוכל להיבנות כעת בהתיישבות הכפרית ביו"ש אלא באישורו של ראש-הממשלה. קשה להאמין שראש הממשלה יצליח לפנות מזמנו העמוס כדי לאשר פרטנית כל הרחבת גנון חדש ביישובי יו"ש בהתיישבות הכפרית. (ההקפאה בהתיישבות העירונית קיימת כבר בידי משרד-הביטחון דרך המינהל-האזרחי).

עבור לתוכן העמוד