מרכז מידע אמנה

צור קשר

*
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

בנימין – זה הבית שלהם
הגדל

מתיישבי חבל בנימין הם בעלי חוסן קהילתי חזק, ורובם שמחים לגור בחבל ארץ זה – כך מגלים שני מחקרים שנערכו לאחרונה בקרב מתיישבי בנימין.

הראשון הוא עבודת מחקר שכותרתו "החוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין" שערכו ד"ר מרים ביליג – מרצה בכירה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, סוציולוגית ומתכננת ערים ואזורים המתמחה בהיבטים חברתיים בתכנון ערים ואזורים ובחקר קהילות ויישובים קהילתיים, ושלי סורקראוט – מרצה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון וסוציולוגית. מתמחה בניתוח סטטיסטי למדעי החברה ובבניית שאלונים.

במחקר נבדק החוסן הקהילתי ב-33 יישובים במועצה האזורית מטה בנימין, כפי שהעריכו אותו התושבים. המחקר נערך בחודשים מרס–אפריל 2007. השתתפו בו תושבים מ-33 יישובים, שבכל אחד מהם יותר מ-20 משפחות.

ממצאי המחקר מראים כי יישובי המועצה האזורית מטה בנימין מאופיינים בחוסן קהילתי חזק יחסית, ומעטים היישובים שחוסנם הקהילתי חלש. החוסן הקהילתי החזק ביישובים, כפי שעלה מהמחקר, הוא תוצאה של הערכת הון חברתי גבוהה, המאפיינת את רוב יישובי המועצה, של שביעות הרצון הגבוהה של התושבים מהשירותים הניתנים ביישוב ומאופן התנהלותו וכן של הקשר המיוחד בין התושבים למקום מגוריהם.

ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם מחקרים קודמים על תושבי יש"ע, המתארים קשר חזק לקהילה ולמקום המגורים וכן שביעות רצון מהשירותים הניתנים ביישוב.

 

85 אחוזים מתושבי בנימין: שמחים לגור כאן

 

הנתונים תואמים את שגילה סקר חדש שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה האזורית מטה בנימין, לפיו 85% מתושבי בנימין שבעי רצון מהחלטתם לגור ביישובם. מהסקר עולה שככל שהיישוב קטן יותר, שביעות הרצון עולה, 68% מתושבי בנימין היו בוחרים שוב לגור כאן, ו-74% היו ממליצים לחבר לבוא לגור כאן אם היה מתייעץ עמם.

"מדד הנאמנות", שמשקלל את שלושת השאלות שלעיל, קובע כי 79% מתושבי מטה בנימין נאמנים במידה רבה למגורים במטה בנימין. השוואה לסקרי שביעות רצון שביצעה אותה חברה בעשר ערים אחרות בארץ, מראה ששביעות הרצון של תושבי בנימין גבוהה משמעותית ממקומות אחרים.

הסקר בחן את הערכת רמתם של השירות הניתן בתחומים החשובים בחבל בנימין, ועד כמה תושבי בנימין היו רוצים לשפרם. בין הזוכים בציונים גבוהים הם: הביטחון והשייכות הקהילתית. לציונים בינוניים זכו החינוך, פיתוח חזות היישוב, השירותים הבריאותיים והבנייה. לציונים נמוכים במיוחד זכו מצב התחבורה, התעסוקה, פיתוח התיירות והמאבק על דעת הקהל הישראלי.

שני הנושאים שצויינו בקרב מרבית הנשאלים כדורשים השקעה ושיפור, הם החינוך והבנייה. בין ה"דברים הטובים שיש לך לומר" על יישובך, צויינו בראש ובראשונה האוכלוסיה, איכות החיים, החברה, והשקט והשלווה. היקף הנושאים ה"גרועים" במטה בנימין נמוך משמעותית מהנושאים הטובים שצוינו. 14% מהנשאלים אף אמרו שאין שום דבר גרוע במטה בנימין. בין ה"גרועים" נמנים תחבורה ציבורית לא מספקת, מיסים גבוהים, לכלוך והזנחה ומחסור בבניה.

 

 

עבור לתוכן העמוד