מרכז מידע אמנה

צור קשר

*
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

מועצת יש"ע המחודשת
הגדל

בתום כינוס של יומיים במלון אשל השומרון באריאל, בכ"ב–כ"ג באייר10-11 במאי, בהשתתפות כשמונים אישי ציבור מההתיישבות ומתומכיה, ובהם חילונים מתל אביב ומיש"ע, דתיים מזרמים שונים המייצגים נאמנה את ציבור "נאמני ארץ ישראל", בחרו נציגי מליאת יש"ע המתחדשת בחרו החברים בהנהגה זמנית חדשה, שתחליף את מועצת יש"ע הנוכחית.

בגוף המוביל יהיו חברים שבעה-עשר אישי ציבור ובעתיד לאחר יום בחירות דמוקרטיות למליאה היא תורחב לעשרים ושלושה.

מפתח ההרכב בהנהגה המחודשת: עשרה נבחרי ציבור מתוך המליאה, ארבעה ראשי מועצות אזוריות, שני ראשי מועצות מקומיות, ונציג אמנה.

רשימת הנבחרים הם: שרה אליאש – ראש אולפנת להבה בקדומים. דני דיין – מעלה שומרון. הרב אליקים לבנון – ראש ישיבת ורב הישוב אלון מורה.

עדי מינץ – דולב. אורי אליצור – עפרה. יפעת ארליך – עפרה. הרב אהרון אייזנטל – חיספין, רב ועד יישובי רמת הגולן. חנן פורת – כפר עציון. יגאל כהן-אורגד – מכללת יהודה ושומרון באריאל. משה לשם – גבעון החדשה.

לצידם יכהנו בהנהגה ראשי מועצת יש"ע הוותיקים: בנצי ליברמן – ראש המועצה האזורית שומרון. שאול גולדשטיין – ראש המועצה האזורית גוש-עציון. פנחס ולרשטיין – ראש המועצה האזורית מטה בנימין. צביקי בר חי – ראש המועצה האזורית הר-חברון. משה רוזנבאום – ראש המועצה המקומית בית-אל. הרצל בן-ארי – ראש המועצה המקומית קרני שומרון. זאב חבר (זמביש) – מזכ"ל אמנה.

מדובר בהנהגה זמנית שתכהן עד לקיום בחירות דמוקרטיות משלימות למליאת יש"ע המתחודשת בחודשים הקרובים. לאחר השלמת המליאה שתמנה כ–130 חברים, תבחר המליאה השלמה אם לערוך שינויים בהרכב המזכירות וההנהלה המצומצמת.

 

שינוי משמעותי

 

החברים השתתפו במספר ועדות משנה שדנו בנושאים ובהם: שינוי התודעה, אחדות המחנה, ותנופת ההתיישבות. לאחר מכן הציגו מנחי הועדות את עיקרי הדברים בפני המליאה.

הכינוס מהווה תפנית דרמטית ושינוי אמיתי בדפוס ההתנהגות של הנהגת המתיישבים והציבור "הכתום". לא עוד קבוצה קטנה שמקבלת החלטות בלי לתת דין וחשבון לציבור, לא עוד קבוצה "אחידה" שאין בה מקום לדעות אחרות ולגוונים השונים של הציבור. ההכרעה עוברת למנהיגות רחבה. ההנהלה והמזכירות יצטרכו לתת דין וחשבון למליאה ולקבל את הקו שהיא תנחה.

המליאה תפעל בחודשים הקרובים להרחבת השורות ולהצטרפות של כוחות נוספים ובהם הדור הצעיר למפעל ההתיישבות כחברי המליאה. בנוסף שמים חברי המליאה דגש מרכזי להחדרת לשינוי התודעה הלאומית לחשיבות מפעל ההתיישבות.

מדובר בשינוי משמעותי ביש"ע וביצירת תהליך של פתיחת שורות, של דמוקרטיזציה ושל קבלת החלטות על ידי קבוצה רחבה תוך הידברות והאזנה לבעלי הדעות השונות.

בתום הדיון גיבשו המשתתפים הודעת סיכום משותפת שבה נאמר:

"מליאת "יש"ע המחודשת התכנסה באריאל, במלאות 40 שנה לשחרור ירושלים ושטחי א"י, בימים חמישי ושישי כ"ב – כ"ג באיירה'תשס"ז (10-11.5.07) ובחרה הנהלה זמנית.

"הנהלה זו תכין תכנית פעולה ליש"ע המחודשת על יסוד העקרונות הבאים:

"בראש סדר העדיפות תפעל יש"ע המתחדשת לחיזוק התודעה היהודית ציונית שהיא אבן יסוד לחוסנה של מדינת ישראלואחיזתנו בכל מרחבי ארץ ישראל.

"ביסוסה והרחבתה של ההתיישבות היהודית בכל רחבי הארץ.

"מאבק נחרץ כנגד כל נסיגה, עקירת התיישבות ותכניות מדיניות הפוגעות באחיזתנו בארץ, בריבונותה ובביטחונה.

"ההנהלה החדשה תגבש את דרכי הפעולה ותביא אותם לדיון ואישור המליאה בעוד כששה שבועות.

"ההנהלה תתווה את הכללים לקיום תהליך בחירות דמוקרטי להרחבת המליאה".

 

עבור לתוכן העמוד