מרכז מידע אמנה

צור קשר

*
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

התקדמות בתוכניות להקמת "חזן" ו"מרשם" לעקורי גוש-קטיף
הגדל

כמעט שנתיים לאחר תוכנית ההתנתקות ו8800 עקורי גוש קטיף נאלצים להתמודד עם חוסר וודאות בשלל תחומי החיים.

לאחרונה נרשמו מספר שינויים קלים לטובה, מעטים ומזעריים. ביט' סיון 5 ביוני אושרה תוכנית המתאר להקמת הישוב עבור מגורשינוה-דקלים בגבעת חזן.

היישוב מתוכנן להיות הישוב הגדול בשרשרת ישובים שתוקם באיזורמזרח לכיש והוא יהווה עוגן עבור האוכלוסיה בגוש ההתיישבות במזרח לכיש המיועדלמגורשי גוש קטיף, ביניהם תושבי קטיף השוהים באמציה. עקורי תל קטיפא וכפר דרום עתידים לעבור למירשם ועקורי עצמונהכבר שוהים בשומריה. בימים אלו עובדים במרץ על תכנון הפרוגרמה לישוב.בכג' אדר, 13 במרס, החליטה ברוב גדול ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון (ולנת"ע), לאשר את קידום התכנית לישוב מרשם, בהמשך להחלטת הועדה המחוזית להפקיד את תכנית הישוב. היישוב מרשם, המצוי במזרח לכיש, מהווה חלק ממקבץ יישובים קיימים ומתוכננים (שקף, חרוב, אמציה וחזן) שמטרתם לתת מענה לאוכלוסיית המפונים מרצועת עזה. מקבץ היישובים במועצה האזורית לכיש יאפשר חיזוק הישובים הקיימים ותוספת אוכלוסיה משמעותית לאזור. המקבץ ממוקם בשולי המרחב הפתוח במזרח לכיש, ואיננו פוגע ברצף השטחים הפתוחים האיכותיים באזור. היישובים מהווים חלק מהתכנית למרחב ביוספרי באזור מזרח לכיש, המממשת תפישה חדשה של שילוב התיישבות עם שטחים פתוחים במרחב משותף. זאת, כחלק מהקבוע בתמ"א 35 במרקם שמור-משולב. החלטת הולנת"ע היא חוליה נוספת בהליך תכנוני אינטנסיבי המבוצע ידי מוסדות התכנון, ובעיקר במחוז דרום של משרד הפנים, והיא משלימה את החוליה האחרונה החסרה בתכנון פתרונות הקבע להתיישבות אוכלוסיית המתפנים מחבל עזה וצפון השומרון. בתוך שנה וחצי אפשר יהיה לראות את בתי הקבע במקום.

באיזור אחר, בשטחי חלוצית 1 וחלוצית 4 שעל גבול ישראל מצרים,נמשכת במרץ הכשרת לבתי הקבע של עקורי עצמונה ונצרים. בכל אחד מהיישובים מכשירים מאה מגרשים.

המצב החקלאי טוב יותר באיזור זה. יבול ראשון של פלפל בשטחים החקלאיים של נצרים ועצמונה כבר נקטף. בתפוחי אדמה נקטף כבר המחזור השני.

 

חוסר הוודאות נמשך

 

הדיווחים המעודדים הללו לא מחפים על העובדה, ששנתיים אחרי תוכנית ההתנתקות ו-8800 עקורי גוש קטיף נאלצים להתמודד עם חוסר וודאות בשלל תחומי החיים.

 

דיור קבע

 

מתוך 26 נקודות שאמורות לקום כיישוב קבע למפונים רק ב-2 נקודות התחילה בניית בתי מגורים.

בפרוייקטים כגון ניצנים ותלמי יפה שסוכם לגביהם חודשים רבים לפני יישום ההתנתקות, טרם החלה עבודת תשתית.

כיום ברור שאתרי הקראוונים ישמשו את העקורים לפחות במשך חמש שנים (כשכוונת הממשלה הייתה לשנתיים בלבד). עובדה זו משליכה על בעיות רבות

 

אבטלה

 

כ-1450 מתושבי גוש קטיף עדיין מובטלים- בעיקר מהמגזר החקלאי.

מצבם הכלכלי של יותר מ- 500 משפחותהורע באופן משמעותי, וחלקן אף מקבלות חבילות מזון וסיוע מגופי רווחה.

בשל אחוז האבטלה הגבוה משפחות רבות משתמשות בכספי הפיצויים לקיום היומיומי במקום לשמור לבניית ביתם.

 

 

חקלאות

 

רק 33 חקלאים (מתוך כ- 400 משקים חקלאים) קיבלו אדמות. מתוכם, רק חלק קטן מאוד חזרו לפעול ברמה של גידול ממש.

אלו שחזרו לגדל נאלצים להתמודד עם בעיות רבות בנושא תשתיות בשטח (אין תשתיות מלאות של חשמל, ביוב, ניקוזוכו').

החקלאים איבדו את השווקים, הקניינים וצינורות השיווק בחו"ל.

 

פיצויים

 

הסכם ההבנות מול הממשלה בנושא תיקון חוק פינוי פיצוי שיפר את המצב בתחום האישי. עד כה טרם סוכם על הבנות בתחום העסקי והחקלאי (בעלי עסקים וחקלאים אינם מפוצים על אובדן ההכנסה עד להקמת העסק מחדש, ועוד)

הפיצויים המוענקים למפוני גוש קטיף הינם נמוכים ואינם משקפים את הערך הבסיסי של הרכוש. כך למשל הפיצוי עבור חממות הינו כ-60% מערך הכינון.

הפיצוי עבור ותק הניתן למפוני הגוש הינו כ-10% מהפיצוי שניתן למפוני ימית ועוד.

ב-650 תביעות של שמאות פרטנית טרם התקבלה החלטה או שהתקבלה החלטה בימים האחרונים בחישוב שמאות נמוך, בשל הקפאת חישובי השמאות על ידי המדינה באופן מתמיה לאחר שהתברר כי גובה השמאות גדול מהפיצוי בחוק.

 

לסיכום: אין ספק כי תמונת המצב עגומה ביותר ומחדלי המדינה עצומים. תקופת המגורים באתרים הזמניים אורכת הרבה מעבר לתקופה שיועדה ע"י המדינה ולאף אחד ממשרדי הממשלה אין תוכנית עבודה לתקופה זו.

מיותר לציין כי תוכנית עם לוחות זמנים ברורים ועם מלוא הסמכויות לדרג הפקידותי, תוך עקיפת חסמים תזרז את הפתרונות ובכך תחסוך הן משאבים למדינה והן עגמת נפש רבה לעקורים.

חשוב להדגיש כי למרות כל האמור לעיל, קהילות הגוש ממשיכות לעשות ולפעול. מעל ל-85% מתושבי הגוש נשארו לגור במסגרת קהילתית במטרה להמשיך בערכים ובאידיאלים וניכרת ערבות הדדית, תמיכה ודאגה לכלל הקהילה בקרב העקורים.

אין ספק כי ברגע שיקבלו בחזרה את הכלים הנחוצים, אוכלוסיית גוש קטיף תחזור ותמשיך להיות חברה חזקה, יצרנית, פעילה ותורמת.

 

עבור לתוכן העמוד