תשובה לחידה

בסמוך ליישוב שילה שבמזרח בנימין נמצאו עתיקות שאותם התאימו החוקרים למשכן שילה הקדום לפי המיקום שבפסוק "מִצפוֹנה לבית אֵל, מִזרחה השמש למסילה העולָה מבית אֵל שְׁכֶמָה, ומִנֶגב ללבונה" (שופטים כ"א, י"ט).
שם בימֵי יהושע בן-נון עמד המִשכן במשך 369 שנים, לשם עלה אלקנה "להשתחוות ולזבוח לה' בשילה", ובמקום הזה התפללה חנה לבן, והיום במקום הזה חי וקיים יישוב יהודי גדול ושוקק חיים. תנועת ההתיישבות אמנה שמה לה למטרה לחזק את תנועת ההתיישבות ולסייע בהקמת יישובים חדשים ופיתוח יישובים קיימים, וביניהם היישוב שילה וסביבותיה.