יעדי התנועה

תנועת אמנה תנועת ההתיישבות של גוש אמונים. נוסדה בשנת תשל"ח (1978), במטרה ליישב את שטחי יהודה שומרון וחבל עזה (יש"ע) הגולן, הגליל והנגב. התנועה פועלת בעיקר להקמת ישובים חדשים ולפיתוח ישובים קיימים. אמנה הנה תנועת ההתיישבות היחידה שמשכנה בירושלים.
חלוצי ההתיישבות היו עפרה, מבוא חורון, קדומים ומעלה אדומים.

ניתן להתקשר כדי לקבל מידע על פרוייקטים ויישובים ביהודה ושומרון.

מטרת התנועה

יישוב שטחי ההר , עתודת השטח היחידה של עם ישראל בארצו, נוכח הגידול הצפוי באוכלוסייה והצפיפות בשפלה ובמישור החוף, ושמירה על תנאי קיומו.

אפיון

תנועת אמנה פונה לכלל ישראל. בישובי אמנה תוכלו למצאו מגוון רחב של אוכלוסיה מרקעים שונים ומכל שכבת גיל: צברים, עולים חדשים וותיקים, צעירים ומבוגרים, חילונים דתיים וחרדים. עם השנים יצרה אמנה, מסגרת משותפת לדתיים ולחילוניים המעניקים לילדיהם חינוך יהודי.
רוב ישובי אמנה כפריים ומתגוררות בהם עד 200 משפחות. האחרים הם ישובים גדולים
(מתגוררות בהם מאות משפחות) אשר הוקמו בהם מוסדות חינוך תרבות ורוח.

קליטת עליה

אמנה מעודדת את יישוביה להתגייס למשימה הלאומית של קליטת עולים מכל התפוצות על ידי סיוע בהכנת מסגרות קליטה, השגת סיוע כספי, טיפול חברתי ועוד.

הפניית אנשים להתיישבות

הגברת המודעות הציבורית לחשיבות ההתיישבות ביש"ע על ידי הסברה, פרסום ושיווק.

מחלקת בניה

באמצעות חברת הבת של אמנה ׳בנייני בר אמנה׳ מקימה אמנה פרויקטים של בניה ביישוביה. הקו המנחה בפעילות הבניה הנו בית ברמה איכותית אך לא ראוותנית במחיר סביר ובהתאמה לצורכי המשתכנים.

ליווי הישובים

עד להכשרת היישובים החדשים לניהול עצמי, אמנה מלווה את הישובים, תוך סיוע בקשרים עם הגורמים השונים, ובפיתוח חיים חברתיים ארגוניים וכלכליים.

הקמת גרעין התיישבות

אמנה מעודדת קבוצות להתארגן לגרעיני התיישבות. היא מגבשת אותם חברתית וארגונית, ומלווה אותם עד לעליה ליישוב ואחריה.

הקמת ישובים

הכנת תכניות התיישבות ודאגה להגשמתם